Vårt kök

Vi har eget tillagningskök och egen kock. Kocken heter Bosse och har över 40 års erfarenhet inom kockyrket.

All vår mat lagas från grunden utan onödiga tillsatser. I möjligaste mån väljer vi säsongsanpassad ekologisk och etiskt producerad mat och försöker helt undvika socker.

Alternativ kost erbjuds de barn som av medicinska, religiösa, etiska eller kulturella skäl behöver sådan.

Barnens inflytande finns med även när vi planerar menyn och matinköp

Förskolan måltider uppfyller Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer ock riktlinjer.