Vår förskola

Förskolan Havet har tre avdelningar: Delfinen, Guldfisken och Sjöstjärnan. På våra avdelningar arbetar erfarna förskollärare och barnskötare.

Genomgående röd tråd i hela vår verksamhet är hållbar utveckling i kombination med multilingual språkutveckling.

Två avdelningar, Delfinen och Guldfisken, är finskspråkiga där svenska och engelska vävs in i verksamheten på ett för barnen naturligt sätt.

Avdelningen Sjöstjärnan är i grunden svensk-/engelskspråkig. Men även här vävs finskan in i verksamheten på ett lekfullt sätt.

Vår verksamhet grundar sig på att ett barn lär sig med hela kroppen, med alla sina sinnen och att lärande är en livslång process. Därför har vi valt att arbeta med små barngrupper där barnen kan utvecklas i lugn och ro.

Vi ser det som viktigt att alla barn får röra på sig samtidigt som man får lära sig att uppleva naturen. Därför vistas våra barn utomhus i så gott som alla väder. Vi följer årstidernas skiftningar och skapar med olika naturmaterial som sand, vatten, växter m.m. Varje barngrupp har minst en utflyktsdag i veckan.