Pedagogik

Vår huvudinriktning är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med en helhetssyn på människan och dess utveckling. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. både vad gäller lärande, kunskap och omsorg om varandra.

Vår verksamhet vilar på fasta demokratiska grunder och vi utgår hela tiden från barnens tankar och idéer. I det dagliga arbetet står reflektion, omsorg, hänsyn och lärande i fokus

Barnens språkutveckling är viktig för oss. Därför samtalar, leker och lär vi tillsammans, både vuxna och barn, ute som inne. På så vis får vi naturligt in naturkunskap, teknik, matematik, kreativitet, rörelse och mycket annat i vardagen.

Vårt multilinguala förhållningssätt innefattar även att vi visar respekt för alla språk och kulturer.

Förskolan Havet uppfyller alla mål och riktlinjer i förskolans läroplan (LPFÖ-98, rev.18).